Quid de me ipso in principio huius symbolae dicam? Nonne inter eos numerari debeam, qui Latine optime emendatissimeque scribere valeant, cum studiis linguae Latinae et in universitate bona fama praedita et in academia illa notissima, prope Romam nunc sita, operam dederim? Magis eo, quod etiam nunc manuscriptis sive chirographis media aetate in sermone Latino scriptis incumbo? Olim — vel potius paucis ante annis — etiam circulos Latinos varios et visitavi et duo etiam — partim propter cupiditatem loquendi, partim amicorum quaerendorum causa — condidi. Immo vero etiam parvum atque modestum interretialem situm habui, in quo de variis rebus Latine —…

Cato Minor

Just a humble Roaman duck.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store